2

urozmaicenie dokumentacji z wydarzeń – koncerty, imprezy plenerowe, teatry uliczne itp. możliwość dotarcia do szerszej publiczności poprzez przekaz rzeczywisty na telebimie
czy w social mediach ukazanie reakcji tłumu, możliwość nagrania
z występów z wyjątkowej perspektywy