1

reklama, sporządzanie dokumentacji, prezentacja przedsięwzięcia, nadzór prac możliwość transmisji w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości do danego odbiornika szybkie dotarcie w miejsca, które dotychczas były dostępne tylko przy pomocy ciężkich
i specjalistycznych urządzeń